Binnen Dupo is het altijd al het streven geweest om het productieproces te optimaliseren. Hierdoor besparen we op grondstoffen en energie en heeft onze clientèle het voordeel van een concurrerende prijsstelling. Daarnaast is hergebruik van grondstof vanzelfsprekend binnen de organisatie.

Door een goede communicatie met de klant kunnen we de voorraden laag houden en het proces beter aan de wensen van de klant aanpassen. Wanneer er problemen zijn kunnen we snel en adequaat een gestructureerde oplossing aanbieden. Deze basisprincipes van het LEAN-produceren zorgen voor meer werkplezier en draagvlak voor verdere verbeteringen.

 

DUPO verlengd zelfverklaring ISO 26000

Opnieuw zijn diverse bedrijven binnen de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) van start gegaan met de collectieve invoering van de MVO-filosofie ISO 26000 waaronder ook DUPO! In deze verklaring wordt aangetoond op welke manier de bedrijven invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Wat is ISO 26000?

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van een Organisatie (MVO), dat organisaties ondersteunt in de invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De richtlijn helpt met het herkennen van MVO binnen de invloedsfeer van de organisatie en stimuleert het identificeren en betrekken van relevante stakeholders. Op deze manier kan een breed gedragen duurzaamheidsstatement worden opgesteld.

ISO 26000 benoemt zeven MVO kernthema’s waaraan organisaties aandacht kunnen besteden:

  • Bestuur van de organisatie
  • Mensenrechten
  • Arbeidspraktijk
  • Milieu
  • Eerlijk zakendoen
  • Consumentenaangelegenheden
  • Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Met de inzichten die in dit collectieve traject worden opgedaan zullen aan de hand van de Regelhulp ISO 26000 11 individuele zelfverklaringen worden opgesteld, die gepubliceerd kunnen worden op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 (www.nen.nl/publicatieplatform). De zelfverklaringen zullen in het voorjaar van 2016 online staan.

Profielen organisaties

NRK – De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (omzet 8 miljard Euro, 95% MKB, werkgelegenheid ongeveer 32.000). De bedrijven leveren een grote variatie aan onderdelen, modules en eindproducten voor toepassingen in de industrie en handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie en consumentenproducten. De export bedraagt ruim 65% en groeit de laatste jarengemiddeld met 7%.
Bij de NRK zijn ca. 470 bedrijven aangesloten geclusterd in 20 brancheverenigingen. Onder het motto “Duurzaam Ondernemen. Blij met rubber- en kunststofproducten!” geeft de NRK prioriteit aan een gezond klimaat voor de maakindustrie, concurrentiekracht, innovatie en kennisoverdracht, scholing en vakopleiding, energiebesparing, milieubevordering en recycling, de eigen Branche-CAO, imagoverbetering en het stimuleren van het gebruik van rubber- en kunststofproducten.

NEN – Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, kinderkleding, noodverlichting of ontruimingsplannen. Maar er worden ook afspraken gemaakt over schuldhulpverlening, klantcontact en natuurlijk MVO. In Nederland is NEN het kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt Nederlandse bedrijven en partijen om samen met normalisatiecentra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs mondiaal niveau. Bij NEN werken 270 medewerkers.

RVO – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.